O projektu | OPUSY NA KUSY

Projekt Opusy na kusy vznikl s myšlenkou přinést „velká díla”, která zaznívají v Rudolfinu do školních tříd tak, aby z nich žáci měli velký a neopakovatelný zážitek. Aby se skutečně učili rozumět řeči hudby. A aby třeba za pár let chodili na koncerty vážné hudby. Naším cílem je připravit společně s učiteli hodiny aktivního poslechu zpracované zážitkovou hravou formou.​

Při výběru témat a opusů vycházíme z archivu audiovizuálních nahrávek Studia Rudolfinum. První čtyři díly Opusů jsme se rozhodli věnovat českým autorům světové hudby.

Janáček – Smetana – Dvořák – Martinů

Preludium

Přípravná hodina/hodiny
pro aktivní poslech

Opus

Zážitkový aktivní poslech
ve spolupráci s lektory
České flharmonie

Da capo

Závěrečné a reflektivní aktivity

Vybraný kus opusu je rozporcován na tři části: PRELUDIUM – OPUS – DA CAPO.
Všechny části spolu s námi učitel zažije na přípravném setkání, jehož nedílnou součástí je reflexe, diskuze a metodický seminář.

Hledáme učitele, kteří mají chuť:

  • skrze připravené aktivity prvních opusů okusit činnostní hudební výchovu
  • objevovat cestu k aktivnímu poslechu hudby
  • na základě těchto zkušeností zkusit samostatně tvořit činnosti aktivního poslechu

Proto je projekt určen pro malou skupinu učitelů, které bychom chtěli v průběhu roku doprovázet.

Zapojením do projektu učitel získá

  • možnost spolupráce s lektory ČF s prvky tandemové výuky
  • možnost sdílení svých zkušeností s dalšími pedagogy a lektory a společné vytváření nových zážitkových poslechů pro své žáky
  • možnost (sebe)reflexe
  • možnost sdílení vlastních vyučovacích postupů i výsledných poslechových hodin v úzkém kruhu

Dvě společná setkání v průběhu školního roku

Seminář pro učitele,
metodická příprava a reflexe

Učitel realizuje aktivity Preludia

U sebe ve třídě,
s podporou a pomocí lektora ČF

Lektor ČF přijede k Vám do školy.

Přiveze rekvizity a zažijete OPUS ve Vaší třídě.

Co dalšího byste měli o projektu vědět?

Aktivity a didaktické materiály jsou připraveny tak, aby v nich učitel hrál významnou roli, aby měl možnost vybrat si sobě blízké aktivity a vyučovací hodiny tak mohl spoluvytvářet.

Hudební výchovu považujeme v principu za „činnostní“ předmět, aktivnímu poslechu tedy v našich materiálech předcházejí pohybové, rytmické či pěvecké aktivity, při kterých žáci mají šanci realizovat konkrétní složky díla hrou na tělo, na nástroje Orffova instrumentáře, zpěvem a dalšími aktivitami.

Projekt dává smysl především při dlouhodobé spolupráci s konkrétními učiteli a jejich třídami. Nabízí společné hledání cest k pochopení děl, nikoli hotový a neměnný algoritmus.

A kdo to všechno vymýšlí se dočtete na stránce O nás.