Menu

O projektu
Opusy na kusy

Projekt Opusy na kusy vznikl s myšlenkou přinést „velká díla”, která zaznívají v Rudolfinu do školních tříd tak, aby z nich žáci měli velký a neopakovatelný zážitek. Aby se skutečně učili rozu- mět řeči hudby. A aby třeba za pár let chodili na koncerty vážné hudby. Naším cílem je připravit společně s učiteli hodiny aktiv- ního poslechu zpracované zážitkovou hravou formou.

Při výběru témat a opusů vycházíme z archivu audiovizuálních nahrávek Studia Rudolfinum. První čtyři díly Opusů jsme se roz- hodli věnovat českým autorům světové hudby.

JANÁČEK – SMETANA – DVOŘÁK – MARTINŮ

Vycházíme z přesvědčení, že naplno prožitý poslech a opravdové setkání s hudbou se může odehrát, jsme-li na ono setkání dobře připraveni.

PRELUDIUM

Přípravná hodina/hodiny pro aktivní poslech

OPUS

Zážitkový aktivní poslech ve spolupráci s lektory České flharmonie

DA CAPO

Závěrečné a reflektivní aktivity

Vybraný kus opusu je rozporcován na tři části: PRELUDIUM – OPUS – DA CAPO. Všechny části spolu s námi učitel zažije na přípravném setkání, jehož nedílnou součástí je reflexe, diskuze a metodický seminář.

Hledáme učitele, kteří mají chuť:

  • skrze připravené aktivity prvních opusů okusit činnostní hudební výchovu
  • objevovat cestu k aktivnímu poslechu hudby
  • na základě těchto zkušeností zkusit samostatně tvořit činnosti aktivního poslechu

 

Zapojením do projektu učitel získá:

  • možnost spolupráce s lektory ČF s prvky tandemové výuky
  • možnost sdílení svých zkušeností s dalšími pedagogy a lektory a společné vytváření nových zážitkových poslechů pro své žáky
  • možnost (sebe)reflexe
  • možnost sdílení vlastních vyučovacích postupů i výsledných poslechových hodin v úzkém kruhu

Jedno až dvě společná setkání v průběhu školního roku

Seminář pro učitele, metodická příprava a reflexe

Učitel realizuje aktivity Preludia

U sebe ve třídě, s podporou a pomocí lektora ČF

Lektor ČF přijede k Vám do školy

Přiveze rekvizity a zažijete OPUS ve Vaší třídě

Co dalšího byste měli o projektu vědět?

Aktivity a didaktické materiály jsou připraveny tak, aby v nich učitel hrál významnou roli, aby měl možnost vybrat si sobě blízké aktivity a vyučovací hodiny tak mohl spoluvytvářet.

Hudební výchovu považujeme v principu za „činnostní“ předmět, aktivnímu poslechu tedy v našich materiálech předcházejí pohybové, rytmické či pěvecké aktivity, při kterých žáci mají šanci realizovat konkrétní složky díla hrou na tělo, na nástroje Orffova instrumentáře, zpěvem a dalšími aktivitami.

Projekt nabízí společné hledání cest k pochopení děl, nikoli hotový a neměnný algoritmus.

A kdo to všechno vymýšlí se dočtete na stránce O nás.

 

 

Principy a zásady

HRÁT (SI)
Hlavním prostředkem pro učení se nových věcí je hra. 

SPIRÁLA
Cílem není jen výsledek, ale samotný proces tvoření a objevování. Postupujeme nejen od jednodušších činností ke složitějším, ale v každém dalším kroku přinášíme nový poznatek a zážitek.

TEORII Z PRAXE, OD ZÁŽITKU K POZNATKU
Učit teorii, kterou žáci nepoužijí, není fér. 

IMPROVIZACE
Nejde o dril ani touhu po dokonalosti.

TVOŘIVOST
Základem hudebních aktivit je hudební tvořivost.

VŠICHNI VŠECHNO
Vždy umožňujeme žákům, aby byli neustále zapojeni do aktivit. Neučíme tedy samostatně vybranou skupinu např. její part, kroky, zatímco ostatní čekají a pasivně přihlížejí. Vždy se učí a zkoušejí všichni všechno. Pokud chceme dosáhnout jisté formy vyžadující rozdělení, stejně necháme projít všechny všechno. Ono poznání finální formy je pak také zážitkem, který posunuje hudební vnímání díla dál.

Více najdete tady:
MgA. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Ludmila Bajerová, Mgr. Karolína Řepová; Carmina burana v Orffově Schulwerku; Univerzita Karlova

 

 

Doporučujeme sledovat

Česká Orffova společnost

Blog Jak na hudebku

Inspiratorium

Společnost pro hudební výchovu

 

 

Hudební nástroje

Nástroje Studia49, které lze v ČR objednat prostřednictvím Tamburina.cz