Menu

Opusy na kusy

 

Vzdělávací experiment České filharmonie spolu s učiteli a jejich žáky  Projekt Opusy na kusy vznikl s myšlenkou přinést „velká díla”, která zaznívají v Rudolfinu, do školních tříd tak, aby z nich žáci měli velký a neopakovatelný zážitek. Aby se skutečně učili rozumět řeči hudby. A aby třeba za pár let chodili na koncerty vážné hudby.

Preludium

Přípravná hodina/hodiny pro aktivní poslech

Opus

Zážitkový aktivní poslech ve spolupráci s lektory České filharmonie

Da Capo

Závěrečné a reflektivní aktivity